UDs logoer

Formell logo

Formell logo skal brukes på

  • Brukes på regjeringsdokumenter; stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner
  • Formelle skriv og invitasjoner med én tydelig avsender og i offisiell sammenheng. (F.eks. når et konsulat, et generalkonsulat, en ambassade eller UD står som ene-avsender, og mottaker er en ekstern aktør). Det er ikke anledning til å endre på farger eller andre egenskaper ved logoen.

Logoen kan brukes i farger blå, rød gul og hvit, eller sort/hvit.  «Det kongelige» brukes først i teksten med departementets navn.

Formell UD-logo i Farger. Språk: Bokmål    Formell UD-logo i Farger. Språk: Nynorsk   Formell UD-logo i sort hvit. Språk: Bokmål

se-lenke Se plassering for formell logo   Se eksempler og varianter av formell logo  konvolutt  Kontakt Webdesk før du vurderer å benytte formell logo   konvolutt Kontakt DSS for å få tilsendt formell logo


Standardlogo

Standardlogo skal brukes på

  • Andre publikasjoner: Redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter
  • Uformelle publikasjoner: (Publikasjoner av mindre formell karakter) prosjektrapporter, rammeplaner, erfaringer, statistikksamlinger, kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer
  • Annonser, skilt, presentasjonsmateriell, powerpoint

Logoen skal kun brukes i sort eller hvitt (negativ versjon).

Standard UD-logo. Språk: Bokmål     Standard UD-logo. Språk: Nynorsk     Standard UD-logo. Språk: Engelsk     Standard UD-logo. Språk: Samisk

Les mer om korrekt plassering av logoen  konvolutt Kontakt DSS for å få tilsendt standard logo


Digitale logoer

Kun løven brukes som logo på sosiale medier (Facebook, Flickr, Linkedin, Instagram,Twitter og andre). Departementsnavnet skrives for seg.

UD-Logo for sosialemedier

se-lenke Se eksempler på bruk    download-ikon Last ned sosiale logoer


Dersom du er i tvil om hvilken logo du bør bruke, eller får spørsmål om formater du ikke kan svare på, så ta kontakt med Webdesk.