Olje- og energidepartementet (OED)

Her finner du informasjon om Olje- og energidepartementets supplerende designprofil

in progress UNDER ARBEID

Standard OED-logo. Språk: Bokmål

Om OEDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

OEDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

OEDs profilelelementer
Informasjon og oversikt over OEDs profilelementer

OEDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

OEDs fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler

Eksempler på bruk av OEDs designprofil
Inspirasjonsskisser med OEDs designprofil