Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Her finner du informasjon om Nærings- og fiskeridepartementets supplerende designprofil

in progress UNDER ARBEID

Standard NFD-logo. Språk: Bokmål   

Om NFDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

NFDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

NFD profilelelementer
Informasjon og oversikt over NFDs profilelementer

NFDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

NFDs fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler

Eksempler på bruk av NFDs designprofil
Inspirasjonsskisser med NFDs designprofil