Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Her finner du informasjon om Landbruks- og matdepartementets supplerende designprofil

in-progress-HiResUNDER ARBEID

  

Standard LMD-logo. Språk: Bokmål

Om LMDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

LMDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

LMD profilelelementer
Informasjon og oversikt over LMDs profilelementer

LMDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

LMDs fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler

Eksempler på bruk av LMDs designprofil
Inspirasjonsskisser med LMDs designprofil