KDs logoer

konvolutt Kontakt DSS for å få tilsendt logoer

Formell logo

Formell logo skal brukes på

  • Brukes på regjeringsdokumenter; stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner
  • Formelle skriv og invitasjoner

Logoen kan brukes i farger blå, rød gul og hvit, eller sort/hvit.  «Det kongelige» brukes først i teksten med departementets navn.

 Formell KD-logo i Farger. Språk: Bokmål    Formell KD-logo i Farger. Språk: Nynorsk    Formell KD-logo i sort hvit. Språk: bokmål

se-lenke Se i KDs designprofil med formell logo.  Se plassering for formell logo   Se eksempler og varianter av formell logo


Standardlogo

Standardlogo skal brukes på

  • Andre publikasjoner: Redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter
  • Uformelle publikasjoner: (Publikasjoner av mindre formell karakter) prosjektrapporter, rammeplaner, erfaringer, statistikksamlinger, kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer
  • Annonser, skilt, presentasjonsmateriell

Logoen skal kun brukes i sort eller hvitt (negativ versjon).

Standard KD-logo. Språk: Bokmål           Standard KD-logo. Språk: Engelsk           Standard KD-logo. Språk: Samisk

Les mer om korrekt plassering av logoen


Digitale logoer

Kun løven brukes som logo på sosiale medier (Facebook, Flickr, Linkedin, Instagram,Twitter og andre). Departementsnavnet skrives for seg.

KD-Logo for sosialemedier
se-lenke Se eksempler på bruk   download-ikon Last ned sosiale logoer   

Tilbake til Kunnskapsdepartementets designprofil