Kunnskapsdepartementets (KD)

Her finner du informasjon om Kunnskapsdepartementets (KD) supplerende designprofil

Standard KD-logo. Språk: Bokmål   KD profilelement, prikker og streker i gruppering i farger, orange

KDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen.

KDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

KDs profilelementer
Informasjon og oversikt over KDs profilelementer

KDs Fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

KDs Fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler

Eksempler på bruk av KDs designprofil
Bildekarusell