Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Her finner du informasjon om Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) designprofil, samt filer du kan laste ned.

Standard KMD-logo. Språk: Bokmål

 

Kontaktperson for KMDs designprofil og maler:
Kristell Herland, mobil: 901 94 727


KMDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

KMDs designelement
Informasjon om KMDs designelement. Last ned Indesignmal og designelementer

KMDs ikoner
Oversikt over ikoner for KMD
Last ned ikoner

KMDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

Eksempler på bruk av KMDs designprofil.
Inspirasjonsskisser med KMDs designprofil
Last ned KMDs InDesignmaler

KMDs Officemaler
Diplom, plakat, program med KMDs designprofil

KMD i sosiale medier
Bruk av logo og coverfoto på Facebook ogTwitter