Klima- og miljødepartementet (KLD)

Her finner du informasjon om Klima- og miljødepartementets supplerende designprofil

Standard KLD-logo. Språk: Bokmål  KLD profilelement, jordklode med ikoner av mennesker og dyr inni, farger

      

Om KLDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

KLDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

KLDs profilelelementer
Informasjon og oversikt over KLDs profilelementer

KLDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

KLDs fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler

Eksempler på bruk av KLDs designprofil
Inspirasjonsskisser med KLDs designprofil