Om JDs designprofil

Departementets visuelle profil skal fungere identitetsskapende og gjøre informasjon fra Justisdepartementet lett å kjenne igjen. Profilen er et praktisk verktøy som gjør det raskt og enkelt å lage for eksempel forsider og andre dokumenter/informasjonsmateriale til trykt publisering eller web.

Siden JDs profilelementer viser hvordan profilen er bygget opp og har eksempler på hvordan de ulike elementene settes sammen. Kvadratet er valgt som basisform. Et gjennomgående tema er forholdet mellom delene og helheten. Fargepalett, form og sammensetning av elementene skal understreke departementets verdier.

Profilen skal visualisere klarhet og seriøsitet, helhet og modernitet. Variasjonsmulighetene er mange, og profilen må utvikles over tid. Det er gjentatt bruk som i første rekke bygger gjenkjennelse.