JDs profilelementer

PARAGRAFSYMBOL

Som basis-profilelement er det utviklet et paragrafutsnitt i et kvadrat som foreligger i negativ og outline-versjon. Paragrafutsnittet kan brukes i kombinasjon med både firkantbåndet, mønstrene og rene fargeflater som vist i maleksemplene.

JD profilelement, paragrafutsnitt i et kvadrat, negativ og outline

PARAGRAFVERSJONER

Variasjoner over paragrafen. Negativ, outline og kvadratet som basisform i mulige fargevarianter. Disse  elementene brukes i kombinasjon med firkantbåndet, rene fargeflater og mønstrene, og kan i større grad komponeres fritt i mer profilerende trykksaker. Eksempelvis kan hele paragrafen eller utsnitt av den være transparent og plasseres over andre  profilelementer eller fargeflater.

JD profilelement, paragrafutsnitt i et kvadrat, negativ og outline, farge varianter

FIRKANTBÅND

Firkantbåndet løfter og supplerer de rene flatene og mønstrene, og skal brukes til å skape et lagdelt uttrykk, poengtere og styre oppmerksomheten mot titler o.l.

JD profilelement, firkantband

FIRKANTBÅNDVERSJONER

JD profilelement, firkantband, variasjoner

MØNSTERBÅND

Mønsterbåndet er utviklet som et illustrativt element til bruk på departementets publikasjoner. Det bygger på paragrafen, og har som hensikt å visualisere og underbygge departementets identitet og verdigrunnlag. Mønsterbåndet skal hovedsaklig plasseres som utfallende bunnfelt og fremstå i kombinasjon med firkantbåndet i kontrasterende farge.

JD profilelement, eksempler på paragraf mønsterbånd

MØNSTERFLATE

Forskjellige utsnitt av mønsterflate i mulige fargevarianter.

JD profilelement, eksempler på paragraf mønsterflater