JDs logoer

Formell logo

Formell logo skal brukes på

  • Brukes på regjeringsdokumenter; stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner
  • Formelle skriv og invitasjoner

Logoen kan brukes i farger blå, rød gul og hvit, eller sort/hvit.  «Det kongelige» brukes først i teksten med departementets navn.

Formell JD-logo i Farger. Språk: Bokmål    Formell JD-logo i Farger. Språk: Nynorsk    Formell JD-logo i sort hvit. Språk: Bokmål

se-lenke Se plassering for formell logo   Se eksempler og varianter av formell logo  konvolutt Kontakt DSS for å få tilsendt formell logo


Standardlogo

Standardlogo skal brukes på

  • Andre publikasjoner: Redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter
  • Uformelle publikasjoner: (Publikasjoner av mindre formell karakter) prosjektrapporter, rammeplaner, erfaringer, statistikksamlinger, kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer
  • Annonser, skilt, presentasjonsmateriell

Logoen skal kun brukes i sort eller hvitt (negativ versjon).

Standard JD-logo. Språk: Bokmål    Standard JD-logo. Språk: Engelsk    Standard JD-logo. Språk: Samisk

Les mer om korrekt plassering av logoen  konvolutt Kontakt DSS for å få tilsendt standard logo


Digitale logoer

Kun løven brukes som logo på sosiale medier (Facebook, Flickr, Linkedin, Instagram,Twitter og andre). Departementsnavnet skrives for seg.

JD-Logo for sosialemedier

se-lenke Se eksempler på bruk    download-ikon Last ned sosiale logoer