JDs fotostil

Følgende retningslinjer er utviklet for bruk av foto i tilknytning til visuell tilleggsprofil for departementet:

FUNKSJON: Foto er valgt som et stemningsgivende supplement til de grafiske profilelementene, og bør brukes i direkte tilknytning til disse. Foto gir grafikken dybde og tilfører den klare paragrafen et humanistisk tilsnitt. Foto kan løfte det menneskelige fram fra teorien, og samtidig gi signaler om et departement med autoritet.

UTTRYKK: Billedmaneren skal tilstrebe et abstrakt uttrykk uten symbolverdi og dominerende struktur, da det kommer i konflikt med profilelementene forøvrig. Det nedtonede bildeuttrykket  kan gi assosiasjoner om fokus, belysning eller flerdimensjonalitet. Foto skal fortrinnsvis være i sort/hvitt eller duotone i profilfargene.

Foto med JD profilelementer lagt over, farge: mørkgrå, eksempel 1 Foto med JD profilelementer lagt over, farge: rød, eksempel 2Foto med JD profilelementer lagt over, farge: gul, eksempel 3