Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Her finner du informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets supplerende designprofil

 

 

 Standard JD-logo. Språk: Bokmål     JD profilelement, paragrafutsnitt i et kvadrat, negativ og outline

 

Om JDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

JDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

JD profilelelementer
Informasjon og oversikt over JDs profilelementer

JDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

JDs fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler