Finansdepartementet (FIN)

Her finner du informasjon om Finansdepartementet supplerende designprofil

Standard FIN-logo. Språk: Bokmål  

Spørsmål angående bruk av profilen kan rettes til kommunikasjonsenheten i FIN: presse@fin.dep.no.

DSS har overordnet ansvar for Designprogrammet for departementene og bistår Finansdepartementet med råd om korrekt bruk, utlevering av logoer og designelementer.

DSS kontaktes på 40000@dss.dep.no eller telefon: (222) 40 000.

Om FINs designprofil
Bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

FINs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

Typografi
Profilfont for digitale og trykte medier

FINs profilelementer
Profilelement 1 (hovedsakelig hjørneelement)
Profilelement 2 (plasseres over foto)
Profilelement 3 (fleksibel bruk i design og layout)

Layoutprinsipper/grid for profilelementer

FINs fargepalett
Oversikt hovedfarger og tilleggsfarger med fargekoder
Fargebruk

FINs fotostil
Retingslinjer for profil- og bruksfoto 

Diagrammer
Layout, fargebruk og grid