Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

Her finner du informasjon om Barne- og likestillingsdepartementets designprofil

 

     BLD profilelement, Livshjulet, blanding av mange forskjellige hjul former, grå