BFDs designprofil

BFDs visuelle profil  reflekterer departementets rolle ovenfor individene i samfunnet, der alle er med på sin måte og utgjør et fellesskap hvor alle påvirker – og berikes av – hverandre. Idégrunnlaget er individers liv uttrykt abstrakt som livshjul – sirkler i forskjellige former – som danner nye mønstre når de kobles sammen. Hjulene får et levende og unikt uttrykk, og danner sammen en form som kan assosieres med organismer eller mekanismer (tannhjul) som påvirker hverandre. Hvert enkelt hjul har en tydelig enkeltform. Uttrykket framstår egenartet, tidløst og vitalt, samtidig som det oppleves seriøst og med tyngde. Det sentrale profilelementet som er utviklet kan varieres med farger, forskjellige utsnitt og bildevalg, og gir stor fleksibilitet og et mangfoldig uttrykk. Elementet skal være gjenkjennelig for BFD.