Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Her finner du informasjon om Arbeids- og sosialdepartementets designprofil

 

Standard ASD-logo. Språk: Bokmål      ASD-profilelement, kvadratiske bokser lagt i 45 graders vinkel

Om ASDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

ASDs logo
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

ASD profilelelementer
Informasjon og oversikt over ASDs profilelementer

ASDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

ASDs fotostil
Kunnskapsmotiver, portretter og detaljer. Krav til kvalitet og eksempler

Eksempler på bruk av ASDs designprofil
Inspirasjonsskisser med ASDs designprofil