Departementsprofiler

Departementene har supplerende designprofiler som visualiserer eget virkeområde. Designprofilene varierer i omfang. Under hvert departement vil du finne informasjon som gjelder for akkurat ditt departement ordnet under temaene: om designprofilen, logoer, profilelementer, fargepalett, fotostil og eksempler på bruk.

Opplever du at designprofilen ikke har løsning som dekker ditt publiseringsbehov, eller har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Designenheten i DSS.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Barne- og familiedepartementet (BFD)
Finansdepartementet (FIN)
Forsvarsdepartementet (FD)
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Klima- og miljødepartementet (KLD)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Kulturdepartementet (KUD)
Kunnskapsdepartementet (KD)
Landbruks- og matdepartementet (LMD)
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Olje- og energidepartementet (OED)
Samferdselsdepartementet (SD)
Utenriksdepartementet (UD)
Statsministerens kontor (SMK)