Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.

Her er et godt eksempel på gjennomtenkt helhetlig design og samordnet produksjon!

Fortsett å lese "Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020."

Konferanser og events

Prosjektstyring gjennomføres i samarbeid med fagavdelingene, kommunikasjonsenhetene og DSS

Fortsett å lese "Konferanser og events"

Digital plandialog

Sjekk ut video og pdf for regjeringens satsing på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser.

Fortsett å lese "Digital plandialog"