Publisering av regjeringsdokumenter (Proposisjon til Stortinget, Melding til Stortinget, NOU)

Skal du skrive Stortingsproposisjon, -melding eller NOU, skal du bruke egne Rpub-wordmaler. Malene har predefinerte stiler, slik at du som forfatter kan strukturere dokumentet med riktig hierarki for publisering på regjeringen.no, EPUB, som trykksak og PDF.  Riktig bruk av stiler ivaretar krav om universell utforming og gjør dessuten samskriving enklere.

1. Kom i gang

A. Installer felles wordmal for RPub og Fellespublisering (dette gjør du bare første gang)

♦ Er du departementsansatt, installerer du malene (RdokMaler-W2K) fra «Software Center / Mine programmer» på egen PC
Installasjon for alle departementer (1:04)

♦ Er du ansatt i UD, FIN, FD, JD og SMK, må du kontakte egen IKT-avdeling for å få installert malene

♦ Er du utenfor departementsfellesskapet, kan du laste ned wordmalen her.

B. Velg dokumenttype

Start og velg dokumenttype (1:32)
Klikk på fanen Publikasjonsmal og Start-ikonet.  Velg så dokumenttype (Meld.St. NOU, Proposisjon L, S, LS eller Fagprop) fra meny i dialogvinduet.


2. Stil tekst – lag korrekt hierarki i dokumentet

A. Konverter vanlig worddokument til fellespubliseringmal

Oppstart og stilkonvertering (2:38)
Har du tekst i word som du vil knytte til Fellespubliseringsmalen, kan du rydde opp og fjerne ugyldige stiler

 B. Bruk stillisten

Stilliste og hvordan denne brukes (2:35)
Oversikt over stiler og hvordan du bruker disse for å strukturere innholdet. Merk at utseende på teksten ikke ser ut som ferdig publisert tekst på f.eks. regjeringen.no – dokumentet viser kun formateringen.


3. Stil lister, figurer, tabeller, bokser, bilder,  lenker

Lister (4:17)
Bruk av listestiler; nummerert, alfapunkt, romertall og strek.

Figurer (2:11)
Sett på ALT-tekst på alle figurer.

Universelt utformet tabell (0:54)
Markér header-rad og header-kolonne i tabeller med egen stil.

Tabelldesigner (5:39)
Bruk tabelldesigner eller sett inn tabell fra stillisten. Om tabellkode; tabelltittel, -type, bredde, tabellstil. (Se tabellkode ved å ha på skjulte tegn). Sett inn tabell fra andre dokumenter og formater til nytt dokument.

Bokser (0:50)
Sett boks inn i teksten med Words egen boksfunksjon.

Rammer (1:42)
Sett inn ramme fra stillisten. Om rammenote og rammekilde.

Bilder (0:41)
Sett inn bildebeskrivelse /ALT-tekst (universell utforming).

Lenker (1:00)
Lenking fra tekst til websider. Lenkesjekk.


4. Rydd i stiler

Bruk av stiler i word (2:23)
Generelt om stilbruk i dokumentet.

Fjern ugyldige stiler (3:34)
Finn og rett opp ugyldige stiler.

Bytt fra en gyldig stil til en annen (1:14)
Bytt for eksempel fra nummererte til unummerert overskrifter.

Tilpass stilutseende for word-utskrift eller PDF  (2:23)
Lag eget utseende for utskrift ved å lagre som ny mal og så endre stiler.


5. Nyttige funksjoner/hurtigtaster

Hjelp og brukerveiledning (0:56)
Her finner du PDF-filer av Brukerveiledning word 2013 og Stiling i word.

Nyttige funksjoner i stillisten (1:16)
Stilfelt, Søk og bytt formatering, Knytt til malen på nytt. Formater tabell.

Enkel tilgang til ofte brukte wordfunksjoner (2:22)
Sett inn ny merknad, lenke, tekstboks, fotnote, tabell, skru av og på avsnittsmerker,  tilknytt annen dokumentmal,

Piltaster (1:39)
Hvordan bruke piltaster for å hurtig gå opp eller ned i hierarkiet.

Autonummerering (2:54)
Automatisk nummerering av overskrifter, lister, figur, tabell, rammer og vedlegg. Automatisk eller manuell nummerering av vedlegg.

Knytte til publikasjonsmalfanen (1:00)
Hvis publikasjonsmalfanen for regjeringsdokumenter (St.Prop., og St. Meld.) og NOU mangler i Word, så kan du knyttet til malen på nytt.

Fjerne publikasjonsmalfanen (1:00)
Hvis du ikke har behov for publikasjonmalen for regjeringsdokumenter (St.Prop., og St. Meld.) og NOU, kan du fjerne denne.6. Tilrettelegge Word for regjeringen.no og andre formater (PDF, EPUB og Word)

Både regjeringsdokumenter, NOU og Fellespublisering må konverteres til kjerneformat for at teksten skal kunne publiseres og leses på andre formater. Med kjerneformat menes standardisert HTML-format. I hvert departement skal det være en superbruker som kan hjelpe med konverteringen. Du kan også kontakte DSS for hjelp.

Start konvertering til kjerneformat (0:53)
Hvis knapp for konvertering mangler, kan den hentes i dokumentoppsett under Hjelp. Forklaring til dialogboks for konvertering.

Word til kjerneformat (1:26)
Valider eller endre URL-filnavn for alle filer som kjerneformatpakken ( word, EPUB, PDF. Oppdater og se forhåndsvisning før lagring. Browse for å  se kjerneformatmappen (.krnl)

Se forhåndsvisning av dokumentet i nettleser (3:04)
Sjekk at dokumentet og eventuelle oppdateringer i Word kommer riktig ut på regjeringen.no, og som EPUB, PDF og Word. Kontroller at innholdfortegnelse, ALT-tekster, tittelhierarki mm. framkommer slik du ønsker.

Dokumentparametere (1:08)
Velg figurbredde, fjern eller behold myke linjeskift.

Import av PDF, EPUB og Word (1:07)
EPUB og wordfilene genereres automatisk eller kan velges bort. PDF må lastes opp som egen fil. Oppdatering og forhåndsvisning.

EPUB-alternativer (1:04)
Legg til EPUB forsidebilde i JPEG-format. Lagre EPUB som egen fil.

Import av kjerneformat til regjeringen.no (2:36)
Tilrettelegg worddokumentet for regjeringen.no. Publiser som rapport/strategi, brosjyre/veiledning ved å legge til ny side i strukturen.

Har du kommentarer, innspill eller spørsmål til videoene eller veiledningen på denne siden, skriv i kommentarfeltet under:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *