Standardlogoer – Kontakt DSS

Standardlogo brukes på

  • Publikasjoner utenom regjeringens dokumenter til Stortinget: Redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter
  • Uformelle publikasjoner/publikasjoner av mindre formell karakter: Prosjektrapporter, rammeplaner, erfaringer, statistikksamlinger, kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer

se-lenke Se publikasjonsoversikt

konvolutt Kontakt DSS brukerservice for logo. Gi en kort begrunnelse for hva logoen skal brukes til.

Nyttig informasjon om bruk av standardlogo

se-lenke Publikasjonsomlag med standardlogo  Oppbygging og mål av standardlogo