Klær og profilering

Designprogrammet tillater kun bruk av standardlogo på klær og profileringsprodukter. Riksløven skal ikke brukes.

Logo må tilpasses hvert enkelt produkt og plasseres hensiktsmessig med god kontrast til underlag og bakgrunnsfarge.

Kontakt DSS for veiledning

Eksempel på bruk av logo på kopper:

Eksempel på bruk av logo på kopper

Eksempel på bruk av logo på t-skjorter:

bilde som viser plassering av logo på t-skjorte bryst
Eksempel på plassering av logo på t-skjorte foran. Logo kan broderes eller trykkes.

bilde som viser hvordan logo plasseres
Eksempel på plassering av logo på t-skjorte rygg.​