Formelle logoer – Kontakt DSS

Formell logo brukes kun på regjeringens dokumenter til Stortinget og formell kommunikasjon.

Formell logo brukes kun på regjeringens dokumenter til Stortinget og formell kommunikasjon.

  • Stortingsproposisjoner  (Prop.) Benyttes når regjeringen ber Stortinget om å fatte et vedtak.
  • Stortingsmeldinger (Meld. St.) Benyttes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget, uten at de er knyttet til forslag til vedtak
  • Formelle invitasjoner og skriv

se-lenke Se publikasjonsoversikt

konvolutt Kontakt DSS brukerservice for logo. Gi en kort begrunnelse for hva logoen skal brukes til.

Nyttig informasjon om bruk av formell logo

se-lenke Publikasjonsomslag med formell logo