Om design.dep.no

Departementene publiserer for rundt 30 millioner kroner i året* i tillegg til all digital publisering. Dette stiller høye krav til helhetlig utforming og kvalitet. Designprogrammet er med på å sikre konsekvent bruk av departementenes maler, logoer og farger og imøtekommer krav til universell utforming.

Nettstedet er et verktøy for alle som jobber med kommunikasjon i og for departementene. Her finner du overordnet designprogram, samt departementenes supplerende designprofiler for bruk i digitale og trykte medier. Kontakt DSS for maler og logoer.

Designprogrammet er revidert av DSS i 2015 i samarbeid med designbyrået Creuna på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er forankret i Kongelig Resolusjon.

Designprogrammet skal sikre departementene

  • helhetlig visuell profil med autoritet
  • effektiv implementering og forvaltning

Vi håper nettstedet vil bli et nyttig verktøy i ditt daglige arbeid. Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med DSS eller skriv i kommentarfeltet under Hurtigvalgfanen.

* basert på innkjøp i 2014 gjennom departementenes rammeavtaler