Maler – retningslinjer

Marger

Ytre marg: Her plasseres titler, bilder, sitater ol.
Bruk mer luft over enn på siden.

A4: 23 mm til øvre sidekant, 20 mm til siden
A5: 13 mm til øvre sidekant og 10 mm til siden
Andre formater: Bruk tilsvarende forhold mellom topp og sidemarg

Indre marg: Her plasseres brødteksten

A4: 57 mm til øvre sidekant, 45 mm til siden
A5: 45 mm til øvre sidekant 35 mm til siden

Logo

Der det er plass: Bruk 2x logohøyder mellom logo og tittel.

Eksempel under viser lærerbrev, A4: