Logo

Logo skal brukes i en moderat størrelse. Hovedlogo skal brukes i 100% størrelse på A4, A5 og takkekort. Andre formater har egne størrelser, ta utgangspunkt i malene. Der det er plass: Bruk 2x logohøyder mellom logo og tittel.

Logoer kan lastes ned fra passordbeskyttet side, se meny på høyre side; LAST NED MALER. Kontakt 22. juli-senteret for passord.

Hovedlogo

 

 

Logo – avstand til ytre kant

X angir minimum avstand fra logo til ytre kant.

 

 

Logo – negativ versjon

Logo skal stå på ensfarget bakgrunn med god kontrast til logoen.
Hovedlogo skal i hovedsak brukes, men ved noen tilfeller kan det være behov for en negativ versjon.