Supplerende fonter

Standardfont

Standardfont for Barneprofilen er Helvetica Neue, samme som 22. juli-senteret.

Supplerende font

Edd’s Font er en vektorisert håndskrift-font som er til fri benyttelse. Den brukes som supplerende font i overskrifter på f.eks. brosjyrer og oppgaveark, og som supplerende font til illustrasjoner.