Illustrasjoner

Her får du oversikt over og bruk av illustrasjonselementer i barneprofilen til 22. juli-senteret.

Last ned maler:

FileAction
22juli_barneprofil_plakatmal.zip (InDesign)  Download  
22juli_barneprofil_oppgaveark.zip (InDesign)  Download  
22juli_barneprofil_mal.potx (PowerPoint)  Download  
22juli_barneprofil_mal.dotx (Word)  Download  
9.36 MB, 149 nedlastninger

Om plassering av illustrasjoner

  • Hovedillustrasjon blir alltid plassert på forsider. De andre illustrasjonene kan brukes fritt på de etterfølgende sidene.
  • Illustrasjoner legges aldri oppå hverandre med mindre de allerede er sammenstilte. Derimot kan allerede sammenstilte former, deles opp.
  • Hvis det legges illustrasjon bak tekst, skal det avveies om teksten fortsatt er lesbar. Velg kun duse farger som bakgrunnsfarge til tekst, da dette er mer lesevennlig.
  • Utover dette må Illustrasjoner tilpasses flatene og teksten de vises i.

Hovedillustrasjon

Organiske former

Geometriske former

Plassering av illustrasjoner

Brosjyrer

Hovedillustrasjon blir alltid plassert ved adressefeltet i høyre hjørne, i en størrelse som passer med flaten. Øvrige illustrasjoner kan brukes på sidene  etterfølgende.

A5 informasjonsark

A3 plakat

Hovedillustrasjon blir forstørret opp og plassert mot høyre teksten.

PowerPoint