Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.

Her er et godt eksempel på gjennomtenkt helhetlig design og samordnet produksjon!

Prosessen startet høsten 2015 med oppstartsmøte og minikonkurranse. Designbyrået Anagram Design ble valgt som leverandør og jobbet mye med både illustrasjoner og foto før bildemateriale fra Skeivt Arkiv ble valgt.  I midten av juni ble animasjon laget med samme visuelle utrykk som handlingplanen. 20. juni ble animasjonen lagt ut på Facebook og har allerede hatt  11,3 k. visninger.

Se noen sider av handlingsplanen:

Se animasjonen:

Kategorier: inspirasjon, multimedia