Én felles visuell identitet, ett designprogram

Nettstedet for alle som jobber med visuell kommunikasjon i og for departementene

Her finner du informasjon om overordnet designprogram, samt departementenes egne designprofiler for bruk i digitale og trykte medier. Kontakt DSS for maler og logoer.

TIDLØS I TIDEN  –  HELHETLIG OG SAMORDNET


OPPDATERINGER FRA DESIGNPROGRAMMET

AUGUST 2019

  • NY DESIGN.DEP.NO.
   I løpet av 2019 vil Design.dep.no vises med nytt design og bedre grensesnitt. Ta kontakt hvis du har ønsker og meninger om nye designdepno!
  • NYE POWERPOINTMALER
   Alle partemententer har nå hatt møte med DSS og avtalt tilpasninger og ev. dato for lansering.
   Vi håper at ferdige maler kan leveres departementene i løpet av høsten 2019.
   Kom i gang med ny mal
  • NY STANDARDLOGO
   Fra 2019 benyttes standardlogoen med forenklet løve og vertikal kort strek. Logoen skal kun brukes i sort eller hvitt (negativ versjon). Logomaler er designet med departementsnavn på én, to og tre linjer.  De samme malene brukes for alle språkvarianter. Kun Departementa og Utanriksdepartementet har nynorsk logo. Mer info om standardlogo.

SOME-DESIGN FOR VIDEO OG PLAKATER

SoMe-maler for video

SoMe-maler (2018) for plakater (Tekstplakater, lenkepostbilder, ny statsråd, krise-/sorgplakater)