Program

Dato: Tirsdag 9. mai 11.30-16.00
Adresse: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, 0153 Oslo


kl. 11.00-11.30

Enkel lunsj


kl. 11.30-13.00

Kunnskapsdepartementets forventninger til UH-sektoren
v/ statsråd Torbjørn Røe Isaksen

Campus som strategisk virkemiddel
v/ Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. dir. Statsbygg

Endringsledelse – vilje og evne til endring i akademia
v/ Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

Fra 13 til 4 campuser
v/ Inge Jan Henjesand, rektor, BI

Flertallet foretrekker den arbeidsplassløsningen de har, uansett løsning. Hvorfor?
v/ Oddvar Skjæveland, psykolog, Mellomrom Arkitekturpsykologi

Med brukeren i sentrum
v/ Kjersti Bjørkeng Størdal (PhD), seniorrådgiver i ÅF/Tegn_3

Fremtidens arbeids- og læringsformer
v/ Siri Hunnes Blakstad (Prof 2), direktør Arkitektur, Utvikling og Analyse i ÅF/Tegn_3

Kloge M2 – masser af ledige ressourcer til bedre læringsmiljøer
v/ Gitte Andersen, Global head of workspace management and design, SIGNAL


kl. 13.15-14.15

Å lede en organisasjon inn i nye fysiske former – erfaringsutveksling
v/ Gunnar Bovim rektor NTNU, Petter Aasen rektor HSN, Frøystein Gjesdal rektor NHH, Berit Rokne rektor HVL

Hva er et attraktivt læringssted for studentene?
v/ Amund Thomassen, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, NSO

Insight from users can lead to innovation
v/ Ted Matthews: head of service design at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Campusutveckling och kunskapsmiljöer – exempel från Sverige
v/ Jeanette Brinkfält  og Ingela O. Wettermark, strategisk eiendomsutvecklare, Akademiska hus i Sverige


kl. 14.30-15.45

Campus rediscovered as ideal place to study
v/ Alexandra C. den Heijer, Delft University of Technology, Nederland

Future learning environment / Campus retrofitting
v/ Olli Niemi, Docent, Recearch and Development, University Properties of Finland Ltd og Suvi Nenonen, Docent/Project Manager Tampere University of Technology, Finland

Gode prosesser – Statsbyggs arbeid og erfaringer
v/ Hege Maria Eriksson, dir. Rådgivning og tidligfase, Statsbygg og Alexander Strand, avdelingsdirektør, Statsbygg

Oppsummering
v/ ekspedisjonssjef Toril Johansson, Kunnskapsdepartementet