Foredragsholdere

Dato: Tirsdag 9. mai 11.30-16.00
Adresse: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, 0153 Oslo

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister

Torbjørn Røe Isaksen (H) er kunnskapsminister i Erna Solbergs regjering siden 2013. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Harald Vaagaasar Nikolaisen er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Administrerende direktør i Finans Norge

Idar Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Han har ulike styreverv i norsk næringsliv, inklusiv Universitetet i Oslo.

Inge Jan Henjesand

Inge Jan Henjesand

Rektor ved Handelshøyskolen BI

Inge Jan Henjesand er utdannet ved Norges Handelshøyskole som siviløkonom.

Oddvar Skjæveland

Oddvar Skjæveland

Gründer av Mellomrom Arkitekturpsykologi AS og seniorforsker ved Høgskolen på Vestlandet

Oddvar Skjæveland er utdannet psykolog/organisasjonspsykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi fra Universitetet i Bergen og Göteborgs Universitet.

Kjersti Bjørkeng Størdal

Kjersti Bjørkeng Størdal

Prosessleder i Arkitektur og utvikling i Tegn_3/ÅF

Kjersti Bjørkeng Størdal har en doktorgrad i endringsledelse fra NTNU, med aktivitetsbasert arbeidsforståelse som fokus.

Siri Hunnes Blakstad

Siri Hunnes Blakstad

Direktør ved Arkitektur, utvikling og analyse i Tegn_3/ÅF

Siri Hunnes Blakstad er arkitekt og har en doktorgrad i arbeidsplassutvikling fra NTNU, med fokus på programmering, endringsevne og strategi for utvikling av bygninger.

 

Gitte Andersen

Gitte Andersen

Grunnlegger av, og «Global head of workspace management and design» hos, SIGNAL

Gitte Andersen er utdannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets arkitektskole i Danmark og Byggeøkonom MDB.

 

Gunnar Bovim

Gunnar Bovim

Rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Gunnar Bovim er utdannet lege og er professor i nevrologi ved NTNU.

 

Petter Aasen

Petter Aasen

Rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap samme sted.

 

Frøystein Gjesdal

Frøystein Gjesdal

Rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Frøystein Gjesdal er siviløkonom fra NHH, og har en Ph.d fra Stanford University.

 

Berit Rokne

Berit Rokne

Rektor for Høgskulen på Vestlandet

Berit Rokne har doktorgrad i sykepleiervitenskap fra Universitetet i Bergen.

 

Amund Thomassen

Amund Thomassen

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO)

Amund Thomassen har bachelor i historie fra UiS og har påbegynt mastergrad.

 

Ted Matthews

Ted Matthews

International speaker, trainer, service designer and research Fellow at Arkitektur- og designhøgskolen in Oslo

Ted Matthews is educated at Central St Martin’s College of Art and Design, London.

 

Jeanette Brinkfält

Jeanette Brinkfält

Strategisk eiendomsutvikler fra Akademiska hus i Sverige

Jeanette Brinkfält er utdannet arkitekt fra Lunds tekniska högskola.

 

Ingela O. Wettermark

Ingela O. Wettermark

Strategisk eiendomsutvikler fra Akademiska hus i Sverige

Ingela O. Wettermark er utdannet sivilingeniør ved Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

 

Alexandra den Heijer

Alexandra den Heijer

Associate professor at the Faculty of Architecture and the Built Environment at Delft University of Technology (TU Delft), the Netherlands

Alexandra den Heijer has a background in Architecture (BSc) and Management (MSc).

 

Olli Niemi

Olli Niemi

Docent, Research and Development at University Properties of Finland, Ltd.

Olli Niemi has a doctor degree in Technology from Tampere University of Technology, Finland.

 

Suvi Nenonen

Suvi Nenonen

Docent/Project Manager at Tampere University of Technology, Finland

Suvi Nenonen is educated Engineer at Teknillinen korkeakoulu-Tekniska högskolan, Finland.

 

Hege Maria Eriksson

Hege Maria Eriksson

Fungerende direktør i rådgivning og tidligfase i Statsbygg

Hege Maria Eriksson er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO).

 

Aleksander Strand

Aleksander Strand

Avdelingsdirektør i Statsbygg

Aleksander Strand er utdannet sivilingeniør fra UMB, Ås.

 

Toril Johansson

Toril Johansson

Ekspedisjonssjef ved universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet

Toril Johansson er utdannet cand.philol. i historie fra Universitetet i Oslo.