Seminar om Campusutvikling 2.0
– Nye læringsarealer i eksisterende og nye undervisningsbygg

Kunnskapsdepartementet og Statsbygg inviterer ledelsen ved universiteter og høyskoler til en spennende dag med viktige temaer. Inviterte eksperter, forskere og ledere fra inn- og utland vil dele sin kunnskap, og belyse problemstillinger knyttet til endringer av fysiske læringsmiljøer og bruken av dem – sett i lys av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028). Statsråd Iselin Nybø vil innlede seminaret.

Når: Onsdag 16. januar 09.00 – 14.00 (Kaffe fra 8.30)
Hvor: «Gamle museet», Dronningens gate 4, i Oslo sentrum

Nett-tvSeminar om campusutvikling

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

God campus = godt læringsmiljø

Kl. 09.00-10.30

 • Innledning ved Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister
 • Velkommen ved ordstyrere Ragnhild-Irene Imset Skaara og Jørund Kjøsnes
 • Fremtidens unge og deres møte med utdannelsessystemet ved Noemi Katznelson, daglig leder Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
 • Forskning om campusutforming for studentaktiv læring ved Sølvi Lillejord og Kristin Børte, Kunnskapssenter for utdanning
 • Campus’ bidrag til helse og trivsel? ved Marthe Øien, nestleder Norsk studentorganisasjon

Teknologi og digitale læringsrom

Kl. 10.45-11:35

 • Innovation in learning spaces, easy or a challenge? ved Marij Veugelers, campusutvikler og spesialist i innovative «learning spaces», Universiteit van Amsterdam
 • Ny digital praksis utfordrer fysisk utforming ved Paolo Haaland Scarbocci, universitetslektor og prosjektleder for didaktisk digitalt verksted ved lærerutdanningen, Universitetet i Stavanger
  (Lunsj kl.11.35- 12.20)

Transformasjon – ny praksis i gamle og nye bygg?

Kl. 12.20-13.15

Eksempler fra sektoren – Pecha Kuca:

 • Campusutvikling – hva har vi lært? ved Knut Kismul, prosjektleder areal og drift, Høgskolen på Vestlandet
 • Transformasjon av eksisterende arealer i tråd med strategiske mål ved Gro Adsen Sokn, fakultetsdirektør, Naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
 • Brukerbidrag i utviklingen av nye læringsarealer ved Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling, NTNU
 • Vi trodde vi visste hva vi skulle ved Kjetil Hellang, økonomidirektør, Universitetet i Agder
 • Fra mål til middel- den vanskelige transformasjonen ved Erland Loso, eiendomssjef, Universitetet i Tromsø
 • By på Campus eller Campus i byen ved Solfrid Lind, administrerende direktør, Høyskolen Kristiania

Hvordan utvikle og operasjonalisere en campusstrategi?

Kl. 13.15-14.00

 • På vei til ny praksis ved Erik Knudsen, rektor UCL (University College Lillebælt, Danmark).
 • Avsluttende kommentar ved Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra forrige seminar våren 2017 legges det til rette for tid til menings- og erfaringsutveksling i løpet av seminaret. Det vil bli servert lett lunsj (og glutenfrie alternativer).