Kunnskapsdepartementet og Statsbygg inviterer rektorer og direktører til

Seminar om Campusutvikling
– akademia og fysiske omgivelser i endring

Dato: Tirsdag 9. mai 11.30-16.00
Seminaret er samme dag og like etter lansering av Tilstandsrapport 2017
Adresse: Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, 0153 Oslo

Seminaret vil bli streamet på regjeringen.no

Tema

Hvordan sikre at campusene har en arkitektur som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø samtidig som de er arealeffektive?

Program

Kunnskapsdepartementet og Statsbygg inviterer og statsråd Torbjørn Røe Isaksen innleder til et spennende program. Inviterte forskere og ledere fra inn og utland vil belyse problemstillingene knyttet til endringer av fysiske omgivelser for studenter, ansatte og andre brukere av campus.

Invitasjon

Kunnskapsdepartementet og Statsbygg har gleden av å invitere institusjonens rektor og direktør  til et seminar om lederskap i campusutviklingprosesser  i universitets- og høyskolesektoren. Målet for seminaret er å lære fra erfaringer fra inn- og utland, samt inspirere til god ledelse ved utvikling og bruk av campus og bygg.

Seminaret finner sted 9. mai, samme dag, samme sted og like etter lansering av tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017.

En viktig forutsetning for å nå regjeringens mål for kvalitet gjennom strukturreformen er at institusjonenes campuser har en arkitektur som fremmer gode lærings- og arbeidsmiljø samtidig som de er arealeffektive.

I brev av 29.9.2015 ba Kunnskapsdepartementet alle institusjoner utarbeide campusutviklingsplaner. Formålet med dette kravet er å sikre at campusutviklingen nasjonalt og ved den enkelte institusjon legger til grunn et bærekraftig og langsiktig perspektiv.

Flere institusjoner er i gang med prosesser knyttet til organisasjons- og campusutvikling. Statsbygg er engasjert som rådgiver i flere av disse prosessene. Seminaret vil belyse noen av de problemstillingene ledere av institusjonene støter på ved endringer av fysiske omgivelser for institusjonenes studenter, ansatte og andre interessenter.