Hva er en stortingsmelding?

En stortingsmelding er en rapport til Stortinget om arbeid som er gjort på et spesielt felt, eller drøfting av framtidig politikk.  Når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten å ha et forslag til vedtak, skjer det som regel gjennom en stortingsmelding. Meldingene, og behandlingen av dem i Stortinget, danner ofte grunnlaget for en senere proposisjon. Proposisjon til Stortinget brukes når regjeringen ber Stortinget om å fatte bestemte vedtak, for eksempel lovendringer eller bevilging av midler.

 

Hvorfor vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om boligsosial politikk?

– De aller fleste bor godt i Norge. Samtidig ser vi at barnefattigdommen øker, og at flere er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne utviklingen skal vi snu, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland da arbeidet med stortingsmelding ble offentlig i mai i år.

Hele pressemeldingen finner du her.

 

Hva skjer i løpet av arbeidet med stortingsmeldingen?

Her ser du hva vi planlegger å gjøre og hvor vi er i løpet. Akkurat skriver vi dokumentet som skal til Stortinget.

 

Har du spørsmål om stortingsmeldingen? Kontakt oss på boligsosial@kmd.dep.no