Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møtte Samarbeidsforum mot fattigdom 23. september. Tema for møtet  var bolig. Møtet ble ledet av kommunal- og moderniseringsministeren, som innledet med å fortelle om arbeidet med ny stortingsmelding om boligsosial politikk.

– Jeg er opptatt av å snakke med de som har erfaringer og vet hvor skoen trykker. Derfor setter jeg stor pris på at Samarbeidsforum mot fattigdom ville komme og delta på det første innspillsmøtet til arbeidet med ny stortingsmelding, sa en engasjert Mæland.

Samarbeidsforum mot fattigdom var til stede med representanter fra Leieboerforeningen, Bikuben regionalt brukerstyrt senter, Aleneforeldreforeningen, Spillavhengighet Norge og MARBORG.

[dss-hidden]Representanter fra Samarbeidsforum mot fattigdom sammen med statsrådene Monica Mæland og Anniken Hauglie.
Samarbeidsforum mot fattigdom er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av tretten landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forumet har faste møter med statsråder fire ganger i året gjennom regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU). Kontaktutvalget ledes av arbeids- og sosialministeren.