Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL) er en medlemsorganisasjon for alle landets kommuner hvor boligpolitikk og boligsosialt arbeid settes i fokus. KBL-styret har åtte styremedlemmer som representerer ulike sektorer og nivå i kommunene.

Dette var noen av innspillene vi fikk:

  • Å sikre gode og trygge boliger for barn som vokser opp i kommunale boliger er viktig.
  • Mange kommuner forteller at de mangler kommunale boliger som er store nok for barnefamilier med mange barn.
  • Vi ønsker oss flere muligheter til å stille krav til utbyggere – gjerne gjennom plan- og bygningsloven
  • Tilvisningsavtaler fungerer bra for noen kommuner, men har også vært utfordrende for noen – det hadde vært spennende om dere så nærmere på kommunens erfaringer og tydliggjorde hvordan slike avtaler skal brukes i meldingen.
  • Det boligsosiale feltet er ikke godt nok rigget til å ta imot de utfordringene man møter med samhandlingsreformen.
  • Kommunene ønsker seg større fleksibilitet i Husbankens virkemidler – dagens tilskuddsordninger gjør det vanskelig å tenke nytt. Vi ønsker oss virkemidler som gjør det mulig å teste nye, innovative måter å jobbe på i det boligsosiale arbeidet.
  • Det er veldig positivt at det er satt av midler til å utvikle nye digitale løsninger på det boligsosiale området.
Styret i KBL består av kommuneansatte i Melhus, Oslo, Bodø, Haugesund, Sarpsborg, Bergen, Sandnes og Ringsaker. Her er de sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.