Kommunene disponerer sammen 111 000 utleieboliger, men det er tungvint å søke, tildele og administrere boligene. Mange kommuner ønsker seg bedre systemer slik at det blir mer effektivt å tildele og forvalte boligene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sammen med KS og Husbanken tatt initiativ til et prosjekt for å finne ut hvilke løsninger som kreves. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen holdt av 30 millioner kroner til dette.

– Vi vil gjøre det enklere å få en kommunal utleiebolig for de som trenger det. Kommunene forteller om få gode systemer for dette arbeidet, og det vil regjeringen gjøre noe med sammen med kommunesektoren, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

1. oktober delte hun den gode nyheten på boligkontoret i Sarpsborg. Sarpsborg er en av kommunene som deltar i prosjektet. Konseptfasen starter allerede i høst.