I Skien ble vi møtt av Steinar Moe, som startet dagen med å fortelle om hvordan hans selskap jobber med å utvikle boligbygg for utleie. Steinar Moe benyttet anledningen til å komme med innspill til stortingsmeldingen.

Deretter besøkte vi Tyrilistiftelsen, som gjennom samarbeid med Steinar Moe har bygget leieboliger for  rusavhengige. Vi fikk også møte en eldre beboer som leier hos Steinar Moe og fikk høre perspektiver og innspill fra beboerne.

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre sammen med Leieboerforeningen, Steinar Moe og ansatte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.