Kolstadgata på Tøyen huser ikke bare Frivillighetshuset, men også noen av Oslo kommunens boliger.  Sammen med Leieboerforeningen inviterte en gruppe beboere statssekretær Thorleif Fluer Vikre og ansatte i Bolig- og bygningsavdelingen til omvisning i en av blokkene i gata.

Beboere fortalte oss om hvordan det er å bo i en kommunal bolig i Oslo og hva de kunne ønske seg fra politikerne. Vi fikk også mange innspill til stortingsmeldingen fra initiativtakerne til ‘boligopprøret’ i Oslo.

En liten gjeng fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Tøyen.