Hva er et innspill?

Et innspill kan for eksempel være beskrivelsen av et problem, faktaopplysninger, statistikk, forslag til løsninger eller et ønske om å spille en større rolle på boligfeltet. Innspill kan komme i mange former, i tillegg til skjemaet på denne siden. Vi samler også sammen e-poster, brev, avisinnlegg, artikler, referat, muntlige innspill, innlegg på konferanser og liknende.

Alle kan gi innspill

Alle innbyggere kan gi innspill til stortingsmeldingen. Vi legger i tillegg opp til særlige innspillsmuligheter for berørte grupper i samfunnet, departementer, kommuner og andre aktører i boligsektoren.

Kontakt oss på boligsosial@kmd.dep.no eller fyll inn dine innspill i skjemaet nedenfor.

Frist

Det vil være åpent for innspill på nettsiden frem til 15. september.

Her kan du sende innspill direkte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet: