Hva er et innspill?

Et innspill kan for eksempel være beskrivelsen av et problem, faktaopplysninger, statistikk, forslag til løsninger eller et ønske om å spille en større rolle på boligfeltet. Innspill kan komme i mange former, i tillegg til skjemaet på denne siden. Vi samler også sammen e-poster, brev, avisinnlegg, artikler, referat, muntlige innspill, innlegg på konferanser og liknende.

Frisen til å gi innspill er 15.september 2020.

Ønsker du å kontakte oss etter det, send en mail til: boligsosial@kmd.dep.no