Kommende arrangementer

Her kan du treffe politisk ledelse eller embetsverket i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Noen arrangement er i regi av departementet, mens andre er eksterne konferanser og seminarer.

Utsatt – Batterisalong – boligsosial politikk i endring, samtale om ny stortingsmelding

Batterisalongen er et sted hvor mennesker kommer sammen for å snakke om ulike sider av samfunnet over en god kopp te/kaffe og kake. Boligsosial politikk handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Vi spør: hvordan? Hva skal til for at vi sammen klarer å snu utviklingen? Hva vil du at stortingsmeldingen tar tak i?

I regi av Batteriet Øst. Mer info om arrangementet på Facebook.

Sted: Oslo