Kontakt

Alle spørsmål og henvendelser om beredskapssenteret skal rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.


Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo