Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter

Arbeidet med et beredskapssenter for politiet når en ny milepæl når forslag til reguleringsplan sendes på høring.

Fortsett å lese "Forslag til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter"

Planprogram for beredskapssenteret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 7. mars 2017 planprogrammet for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Planprogrammet er nå tilgjengelig for nedlasting her.

Fortsett å lese "Planprogram for beredskapssenteret"

Fastsetter planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. – Med dette er planleggingen av beredskapssenteret kommet ett skritt videre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fortsett å lese "Fastsetter planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter"

Varsel om utvidet planområde

Planområdet for Politiets nasjonale beredskapssenter skal utvides på tre steder.

Fortsett å lese "Varsel om utvidet planområde"

Møter med kommunene og barn og unge

Som en del av planleggingen av beredskapssenter i Ski kommune, arrangeres det jevnlige møter mellom myndighetene og representanter fra kommunene Ski og Oppegård. Det blir i tillegg gjennomført møter med barn og unge.

Fortsett å lese "Møter med kommunene og barn og unge"

Åpne møter i Ski og Oppegård

Det ble gjennomført åpne møter for innbyggerne i Ski og Oppegård 31. oktober og 2. november 2016. Der kom publikum med en rekke spørsmål og innspill til de som er ansvarlige for planlegging av beredskapssenteret.

Fortsett å lese "Åpne møter i Ski og Oppegård"

Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski

Justis- og beredskapsdepartementet har gjennom annonser i lokalpressen varslet om igangsetting av arbeid med statlig reguleringsplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.

Fortsett å lese "Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski"

Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune

Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen av politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

Fortsett å lese "Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune"

Åpne møter

I tilknytning til høringen av planprogrammet inviteres det til åpne informasjonsmøter i Ski og Oppegård.

Fortsett å lese "Åpne møter"