Arbeidene har startet på Taraldrud

Justis- og beredskapsdepartementet, ved totalentreprenør Skanska, startet i dag byggingen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug var til stede for å markere oppstarten.

Fortsett å lese "Arbeidene har startet på Taraldrud"

Kontrakt om gjennomføring av beredskapssenteret

Justis- og beredskapsdepartementet og Skanska Norge AS har i dag undertegnet kontrakt om bygging av Politiets nasjonale beredskapssenter. Kontrakten er en totalentreprise med samlet verdi på om lag 1,5 milliarder kroner.

Fortsett å lese "Kontrakt om gjennomføring av beredskapssenteret"

Innspill fra Skiforeningen og Lokal agenda 21-forumet

Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune ble vedtatt 18. august 2017. Justis- og beredskapsdepartementet har i etterkant blitt kjent med at to innsendte innspill har blitt utelatt ved departementets behandling av saken.

Fortsett å lese "Innspill fra Skiforeningen og Lokal agenda 21-forumet"

Informasjonsbrosjyre om beredskapssenteret

Det er viktig å informere alle som berøres av beredskapssenteret. Derfor har Justis- og beredskapsdepartementet laget en informasjonsbrosjyre som distribueres til alle husstander i Ski, Oppegård og bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Fortsett å lese "Informasjonsbrosjyre om beredskapssenteret"

KS2-rapporten for politiets nasjonale beredskapssenter er klar

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har kvalitetssikret styringsunderlag og kostnadsoverslag for det valgte prosjektalternativet for beredskapssenteret. Deres rapport dokumenterer et vellykket forprosjekt.

Fortsett å lese "KS2-rapporten for politiets nasjonale beredskapssenter er klar"

Dokument om støyberegninger

Etter nylige oppslag i pressen om at Justis- og beredskapsdepartementet nekter beboere innsyn i premissene for vår rapport om støy fra senteret, offentligjør vi her dokumentet.

Fortsett å lese "Dokument om støyberegninger"

Kunngjøring om reguleringsplan for beredskapssenteret

Østlandets Blad og Aftenposten har i dag en kunngjøring om at statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter er vedtatt.

Fortsett å lese "Kunngjøring om reguleringsplan for beredskapssenteret"

Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedtatt reguleringsplanen for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski.

Fortsett å lese "Reguleringsplanen for beredskapssenteret vedtas med omfattende tiltak mot støy"

Pressekonferanse om reguleringsplan for beredskapssenteret

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen inviterer til pressekonferanse.

Fortsett å lese "Pressekonferanse om reguleringsplan for beredskapssenteret"

Dialog om beredskapssenteret

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen møtte i dag en rekke politikere fra Oslo og Akershus og fra stortingets justiskomité for å orientere om Politiets nasjonale beredskapssenter.

Fortsett å lese "Dialog om beredskapssenteret"