Dette ble varslet i et brev fra Metier AS 19. januar. De tre stedene der planområdet skal utvides er:

  1. Areal i nord ved Taraldrud kontrollstasjon – del av gnr 105, bnr 3. Dette er nødvendig areal for regulering av utkjøringsvei mot E6 nord.
  2. Areal i syd ved Taraldrudkrysset – del av gnr 105, bnr 4. Dette er areal i atkomstsonen til beredskapssenteret og vil bli regulert med sikringssone. Arealet inkluderer Taraldrudhytten og berører turløypa fra Fløisbonnveien til Assuren.
  3. Areal i vest – del av gnr 105, bnr 1. Dette er areal som vil inngå i beredskapssenterets utbyggingsområde.

Kart med utvidet planområde

Kart med utvidet planområde
Klikk på kartet for større utgave

Merknader kan sendes innen 15. februar

Merknader eller kommentarer til at planområdet utvides kan innen 15. februar sendes til: Justis- og beredskapsdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo eller epost til postmottak@jd.dep.no. Brev eller epost merkes: Politiets nasjonale beredskapssenter.

Brev med varsel om utvidet planområde (PDF)