bilde av Statsministeren med Paul Torgersen, prosjektsjef for beredskapssenteret, politidirektør Humlegård, og Jonny Hermansen, prosjektleder i Skanska
Statsminister Erna Solberg med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og Paul Torgersen, prosjektsjef for beredskapssenteret. Foto: JD.

Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune skal stå klart til bruk i september 2020. Da vil de nasjonale beredskapsressursene – beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste – endelig være samlet ett sted.

Bedre objektsikring

Senteret vil også føre til bedre sikring av politiets skjermingsverdige objekter. Det er totalt 12 skjermingsverdige objekter i politiet. Når beredskapssenteret står ferdig vil en tredjedel av objektene være sikret.

– Dette senteret er et stort løft for den nasjonale beredskapen og et viktig bidrag til nordmenns trygghet i hverdagen, sa statsministeren.

Bilde av grunnsteinen som nedlegges av statsminister Erna Solberg. Foto: Guttor Aanes.
Grunnsteinen legges av statsminister Erna Solberg. Foto: SMK.

Helt nødvendig

– Etableringen av et nasjonalt beredskapssenter for politiet er en stor prioritering. La det ikke være noen tvil: å bygge dette senteret er ikke bare riktig, det er helt nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara ved grunnsteinnedleggelsen.

Senteret skal bidra til at de nasjonale beredskapsressursene kan respondere raskt og riktig ved ekstraordinære hendelser. Da er det viktig at beredskapsressursene er samlet, og at de har umiddelbar tilgang på transportkapasitet.

Beredskapssenteret skal i tillegg være tilgjengelig som treningsarena for andre beredskapsressurser og legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

– Norsk beredskap trenger dette beredskapssenteret og har trengt det lenge. Derfor er dette en gledens dag i arbeidet med å styrke norsk beredskap og skape trygghet i hverdagen for norske borgere, sa Wara.