Signerte kontrakten: Camilla Krogh, Konserndirektør Bygg i Skanska og Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: JD).
Signerte kontrakt 16. juni: Camilla Krogh, Konserndirektør Bygg i Skanska og Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: JD).

Skanska har vunnet kontrakten etter en konkurranse med forhandlinger. Det var fire entreprenører med i konkurransen, og Skanska ble vurdert å ha det økonomiske mest fordelaktige tilbudet. Skanska ble vurdert best på kriteriene «kompetanse og erfaring» og «oppdragsforståelse og kvalitet i gjennomføring».

Forutsatt at Stortinget bevilger midler for bygging er det lagt opp til byggestart våren 2018 med en forventet ferdigstillelse høsten 2020.

To faser

Kontrakten skal gjennomføres etter en samspillmodell i to faser:

Fase 1: August 2017 – januar/februar 2018

Videreutvikling av prosjektet og utarbeidelse av byggbare og kostnadseffektive løsninger. Alle dokumenter og grunnlag for byggekontrakt med omforent målpris skal utarbeides.

Fase 2: 2018 – 2020

Byggekontrakten blir gjennomført. Senteret vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. Størrelsen av bygningsmassen anslås og bli 25 000- 30 000 m2 BTA, men siden prosjektet er sikkerhetsgradert oppgis ikke ytterligere detaljer.

Anlegg- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane med mer, inngår også i kontraktsarbeidene.

Fase 2 er en opsjon som avhenger av at fase 1 blir vellykket, samt at det foreligger en stortingsbeslutning om finansiering.