Tid: Fredag 18. august kl. 12.00
Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo
Tema: Reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune.

Fungerende sjef for beredskapstroppen, Torgrim Solberg, og politimester i Oslo politidistrikt, Hans Sverre Sjøvold, vil også være til stede.

Presse som ønsker å være tilstede, må møte senest kl. 11.50. Ta med pressekort og gyldig legitimasjon.

Kontakt

Pressetelefon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 25 00

Pressetelefon i Justis- og beredskapsdepartementet: 22 24 55 44

Nett-tv

Pressekonferansen strømmes direkte.

Se pressekonferansen her