Annonsen ble trykket i Aftenposten og Østlandets Blad 25. oktober og i Oppegård Avis 27. oktober.

I annonsen inviteres det også til å komme med merknader til reguleringsarbeidet og kommentarer og innspill til planprogrammet.

Annonse i Aftenposten 25. oktober 2016 (PDF)