Møtene foregår hver 14. dag, og tema for møtene er ulike problemstillinger knyttet til planene. Det første møtet, som ble arrangert 11. november i Ski, handlet blant annet om hvordan barn og unge kan sikres medvirkning i arbeidet med friluftslivet, om arkeologiske registreringer og detaljeringsnivå på plankartet, nærmere bestemt hva det er viktig at plankartet inneholder og ivaretar. Det er med andre ord et bredt spekter av saker som diskuteres.

Det føres referater fra møtene, og disse blir publisert på disse nettsidene.
Les referater her

 

Informasjon til barn og unge i Oppegård

Det planlagte beredskapssenteret blir nabo til mange barn og unge i Oppegård kommune. Det er blant annet her at de nærmeste skolene ligger. Det er derfor lagt vekt å involvere barn og unge i Oppegård.

Onsdag 30. november deltok Justis- og beredskapsdepartementet på møte i Ungdomsrådet. Ungdomsrådet består av 9 representanter fra ungdomsskole, videregående og fritidsklubber.

Tirsdag 6. desember skal Justis- og beredskapsdepartementet og politiet besøke tre av skolene i nærheten, Hellerasten, Tårnåsen og Sofiemyrtoppen.

I tillegg er det planlagt besøk i Barn og unges kommunestyre 15. desember.

Formålet med besøkene er å fortelle om hva et beredskapssenter er, diskutere mulig kontakt mellom politi og barn og unge etter at beredskapssenteret er tatt i bruk, gi informasjon om prosessen og svare på eventuelle spørsmål fra barn og unge. I tillegg vil de bli oppfordret til å gi innspill til planprogrammet, på samme måte som den øvrige befolkningen i de to kommunene.